Cursus / training:

Methode 'Praktische Logica'

©

- voor werknemers


Het analytisch vermogen van een medewerker bepaalt in sterke mate de kwaliteit van zijn functioneren -
en daarmee het succes van bedrijf of organisatie ..

Daarom de

Cursus / Training Praktische logica ©:

Upgrading

van

Analytisch vermogen

van

werknemers

!


Vaardigheden van 'Praktische Logica' © - voor werknemers.



Met als

onderwerpen:



(I) Combinerend en logisch denken.



(II) Accurate oordeelsvorming over informatie.


Het 'plaatsen' van informatie naar abstractieniveau en bruikbaarheid.

(III) Accurate oordeelsvorming over feiten.


Het toepassen van chronologie, oorzaak-gevolg analyse, verklaring/ voorspelling.

(IV) Effectief, creatief, resultaatgericht denken.


Het gebruik van flexibele scenario planning.

(V) Een logische werkstijl.


Resultaatgericht denken en werken.



Onderwerpen per cursus-module:



(I) Combinerend en logisch denken.



Grondvormen van redeneren:
(·)   Het combineren van bekende gegevens,
(·)   het afleiden van andere gegevens.
• Onderscheid maken tussen inhoud en logische structuur.
• Snel en soepel tot logisch geldige conclusies komen.
(a) Het beoordelen van een betoog/ redenering op logische criteria.
(b) Het opbouwen van een logisch accuraat betoog.

Voor deze vaardigheden wordt geoefend met het toepassen van logische regels:
(·) Het belang zien van beslissen, beslisbaarheid en logische grond.
(·) Inzicht in logische structuur van beweringen en betogen.
(·) Zorgen voor logische coherentie: samenhang van gegevens.
(·) Herkennen van logische relevantie van beweringen voor een redeneerlijn.
Doelgerichte benadering: vervullen van noodzakelijke voorwaarden.
'Uitfilteren' van zijpaden en omwegen.
(·) Bepalen van de hoofdlijn in een redenering of betoog.
Herkennen van ijkpunten ('bouwstenen' op de hoofdlijn van redenering).
(·) Check de beslisbaarheid van ideeŽn en theorieŽn.
Is er een oplossing (denkbaar)?
Is het proces redelijk uitvoerbaar?
Is er een afzienbare route naar de oplossing?
(·) Zorg voor efficiŽntie.
Zoek de kortste route naar de einduitkomst.
(·) Beoordelen op consistentie.
Opsporen van contradicties.
(·) Waarborgen van logische geldigheid.
Doeltreffende aanpak: het 'laden' van voldoende voorwaarden.
Herkennen en vermijden van drogredenen.

(II) Accurate oordeelsvorming over informatie.


Het 'plaatsen' van informatie.

• Onderscheid maken tussen 'inhoud' en 'structuur'.
• Onderscheid houden tussen subjectieve beleving en objectieve gegevens.
• Het relateren van gegevens aan context.
• Onderscheid houden tussen informatie en de bijbehorende feiten.
  Bijvoorbeeld bij taaluitingen, cijfers, grafieken e.d.,
  t.o.v. de toedracht in de realiteit.
• Snel verzamelen van betrouwbare en volledige informatie.
• Accuraat interpreteren van informatie.
• Beweringen en vermoedens toetsen.
• Inschatten van de beslisbaarheid van informatie.

(III) Accurate oordeelsvorming over feiten.


Het toepassen van chronologie, oorzaak-gevolg analyse, verklaring/ voorspelling.

• Het bekijken van feiten in hun onderlinge proporties.
• In kaart brengen van de chronologie van gebeurtenissen.
Causale analyse: Scherp onderscheiden van oorzaken en gevolgen.
Reconstructie: achterhalen van oorzaken van gebeurtenissen.
Voorspelling: inschatten van gevolgen van gebeurtenissen.

(IV) Effectief, creatief, resultaatgericht denken.



• De rol van cognitie in het psychische systeem.
• Concentratie richten en vasthouden: op basis van hoofdlijn of 'rode draad'.
• Opbouwend, oplossingsgericht, creatief denken.
• Snel, vlot, soepel tot praktische oplossingen komen.

(V) Een logische werkstijl.


Resultaatgericht denken en werken.

• De 'Drie D's': º Doelgericht, º Doelmatig, º Doeltreffend.
(·) De optimale balans van kwantiteit (productie) en kwaliteit (prestatie).
(·) Tevoren positieve, haalbare en toetsbare stellen.
(·) Vertalen van vragen en problemen in positieve doeluitkomsten.
(·) Doelen ordenen naar prioriteiten en urgenties.
(·) Means-end analyse.
  Plannen opstellen, strategieŽn ontwerpen, methoden en technieken bepalen,
  tactieken kiezen, hulpmiddelen verzamelen.
(·) Tijdplanning en fasering.
(·) Startpunt voor uitvoering.
(·) Tijdens uitvoering flexibel bijsturen op grond van nieuwe informatie.
(·) Weten wanneer te stoppen.


Zie ook ..


§ Pagina's

Methode 'Praktische Logica' ©.



Vraag gerust ..

vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor uw situatie en wensen.