Cursus / Training: Het Transformatie-Model ©Basismethode.


AlentoImg
Theorie, algemeen werkmodel en systematische methode voor Resultaatgerichte Psychotherapie en Persoonlijke ontwikkeling.

Basisopzet:

Het cyclisch, systematisch optimaliseren van het persoonlijk functioneren.

Het Transformatie-proces:Onderdelen (fasen in het proces):• Inventarisatie van de huidige toestand.
• Inventarisatie van de gewenste toestand.
• Ontwerpen van de 'kortste route'.
(·) Opsporen van de cruciale schakel.
(·) Bepalen van benodigde veranderingen en middelen.
(·) Mobiliseren en organiseren van benodigde hulpbronnen.
(·) Toetsen en optimaliseren van de veranderingen.